1. Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Acești termeni și condiții (“Termeni și Condiții”) constituie acordul legal dintre dvs. și SC Magazinul Taranilor Dobrogeni S.R.L. Vă rugăm să citiți acești Termeni și Condiții pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: www.taranii-dobrogeni.ro (“Website-ul”). Accesarea și vizitarea Website-ului, înregistrarea unui cont pe Website și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii (“Serviciile”) înseamnă acceptarea în totalitate și necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

    2. Definiții

2.1. Termenii folosiți în continuare vor avea următorul înțeles:

2.1.1. Utilizator – orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplină, care accesează Website-ul, fiind interesată de datele, informațiile, Anunțurile și/sau Serviciile Magazinul Taranilor Dobrogeni S.R.L., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.

2.1.2. Utilizator Profesionist – orice persoană fizică, persoană juridică sau organizație fără personalitate juridică, care utilizează serviciile Taranii Dobrogeni în scopuri legate de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională.

2.1.3. Furnizor sau Taranii Dobrogeni – societatea SC Magazinul Taranilor Dobrogeni S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Constanta, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J13/1836/2017, CUI 37708400, atribut fiscal RO, capital social: 200 lei, , e-mail: contact@taranii-dobrogeni.ro

2.1.4. Anunț – oferta publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către Taranii Dobrogeni prin intermediul Website-ului, cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs.

2.1.5. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții.

2.1.6. Pagina Taranii Dobrogeni – site-ul www.taranii-dobrogeni.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia. Site-urile și/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparțin unor terți și care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.taranii-dobrogeni.ro nu fac obiectul și nici nu intră în sfera acestei definiții.

2.1.7. Anunț plătit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Taranii Dobrogeni doar prin plata unei taxe către Furnizor.

2.1.9. Anunț gratuit – anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina Taranii Dobrogeni fără perceperea unei taxe de către Furnizor.

2.1.10. Limită Anunțuri Gratuite – Limita Anunțurilor Gratuite se consideră a fi atinsă în momentul în care Utilizatorul folosește ultimul Anunț Gratuit disponibil în oferta Furnizorului aferentă unei categorii.

2.1.11. Operatori – persoane special instruite de către Furnizor pentru verificarea/moderarea conținutului Anunțurilor publicate de către Utilizatori pe Website.

2.1.12. Sistem de evaluare (rating și feedback) – sistem de rating și feedback, care permite Utilizatorului să ofere celorlalți Utilizatori o evaluare subiectivă asupra experienței tranzacționale. Experiența tranzacțională se evaluează, în mod special, în funcție de: existența unei descrieri clare și serioase a Produsului, modul de comunicare între Utilizatori, receptivitate, implicare, timpul de achiziționare si/sau livrare a Produsului, punctualitate, etc. Baza evaluării este contactul dintre Utilizatori, sub orice formă, și nu exclusiv încheierea efectivă unei tranzacții.

2.2. Prin acordul dvs. referitor la acești Termeni și Condiții, dvs. declarați și garantați că aveți 18 ani și capacitate deplină de exercițiu sau, în cazul unei persoane juridice, sunteți o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legile din România, iar reprezentanții dvs. sunt în mod valabil autorizați să exprime acordul dvs. legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea, în orice alt mod, a Website-ul si/sau a Serviciilor.

2.3. Taranii Dobrogeni își rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii și Condițiile.
Puteți accesa Termenii și Condițiile oricând la adresa: www.taranii-dobrogeni.ro/termeni-si-conditii/.

    3. Scopul urmărit

3.1. Scopul acestor Termeni și Condiții este acela de a defini și reglementa condițiile de utilizare a Website-ului și a Serviciilor.

3.2. Website-ul conține legături (“link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifici, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/paginile respective, Taranii Dobrogeni nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături (“link-uri”) sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legături (“link-uri”) sau trimiteri în Website este făcută de regulă pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului, iar în alte cazuri în scop publicitar. Întrucât Taranii Dobrogeni nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informațiilor prezente pe website-urile unor terți, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri și/sau le folosește produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc și pe propria răspundere.

3.3. Întregul conținut al Website-ului, incluzând, dar fără a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum și orice alte date și aplicații, sunt proprietatea Taranii Dobrogeni și/sau a partenerilor săi, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor nr. 8/1996 cu modificările ulterioare, precum și tuturor celorlalte legi, inclusiv, dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Anunțurile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparținând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informații și/sau date de pe Website, în scopul republicării, distribuirii totale sau parțiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului, este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare.

    4. Aspecte Generale

4.1. Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conțină:

– datele reale de contact ale Utilizatorului;
– descrierea reală a Produsului care face obiectul Anunțului; și
– prețul Produsului care face obiectul Anunțului.

4.2. Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termeni și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului.

4.3. Procedura de afișare a unui Anunț pe Website este detaliată la secțiunea intitulată „Ajutor” de pe Website.

4.4. Valabilitatea unui Anunț pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.

    5. Drepturile și Obligațiile Furnizorului

5.1. Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document.

5.2. Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate, legate de funcționarea Website-ului sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe Website de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul, astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document, pentru a putea fi menținut postat pe Website.

5.3. Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced, în orice mod, controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.

5.4. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecțiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor și/sau partenerilor săi.

5.5. Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele Produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului.

5.6. Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț, în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile, în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă, în orice alt mod, vreo prevedere legală. De asemenea, Furnizorul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

5.7. Furnizorul are dreptul de a șterge orice Anunț sau de a bloca conturile în cazul în care există suspiciunea că, prin intermediul Anunțurilor publicate sau a conturilor create, s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activității altor Utilizatori ai serviciului. De asemenea, Furnizorul are dreptul de a șterge Anunțul sau de a bloca contul, în cazul în care Anunțul afectează în mod negativ reputația Furnizorului sau este, în orice alt fel, dăunător pentru Furnizor.

5.8. Utilizatorul profesionist va fi informat în cazul suspendării sau blocării unui conținut dat, cel târziu în momentul în care suspendarea/ blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, indicând conținutul suspendat/blocat, motivele deciziei de suspendare/ blocare, precum și dispozițiile legale sau contractuale încălcate.

5.9. Pentru evitarea oricărui dubiu, opoziția formulată în temeiul articolului 7.22., nu afectează dreptul Utilizatorului profesionist de a depune o plângere în conformitate cu articolul 16 din prezentul document.

5.10. Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu Website-ul, în afara Anunțurilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare și punere la dispoziția publicului, în condițiile prevăzute în acest document.

5.11. Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsura pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunțuri.

5.12. Potrivit legislației în vigoare, Furnizorul are obligația să informeze de îndată autoritățile publice competente despre activitățile cu aparență nelegală, desfășurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informațiile cu aparență nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.

5.13. Taranii Dobrogeni va putea efectua teste și analize statistice în vederea optimizării și eficientizării politicilor practicate și în scopul îmbunătățirii, în mod obiectiv și nedescriminatoriu, a activității Taraniilor Dobrogeni și a experienței Utilizatorilor, fără ca Taranii Dobrogeni să aibă obligația de a informa Utilizatorii cu privire la efectuarea testelor sau la rezultatele acestora. Orice Utilizator care nu dorește să facă parte din grupul de Utilizatori care, în mod aleatoriu, ajung să participe în aceste teste sau orice alt Utilizator care consideră că este dezavantajat de o astfel de inițiativă, are dreptul să solicite lămuriri privind statutul său, urmând ca Taranii Dobrogeni să depună toate diligențele necesare pentru a concilia situația sesizată, atât timp cât solicitarea Utilizatorului se dovedește a fi una întemeiată.

    6. Drepturile și Obligațiile Utilizatorului

6.1. Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor Termenilor și Condițiilor.

6.2. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală de fapt și de drept a Produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane.

6.3. Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privința conținutului publicat, inclusiv fotografii și este de acord ca acesta să fie pus la dispoziția publicului de către Furnizor, pe toate și oricare dintre platformele sale online, precum și prin alte mijloace de publicitate, cum ar fi: comunicate de presă, televiziune, bannere, panouri publicitare și Internet.

6.4. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor, spre punere la dispoziția publicului prin intermediul Website-ului, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenii și Conditiile Furnizorului.

6.5. Prin crearea contului și acceptarea Termenilor și Condițiile Generale, Utilizatorul încheie un Acord cu Taranii Dobrogeni. Acordul poate fi reziliat de către Utilizator, prin ștergerea contului, în conformitate cu următoarele reguli:

dreptul de a șterge contul nu afectează drepturile Utilizatorului de a retrage sau de a rezilia Acordul, astfel cum este prevăzut de lege și de prezenta reglementare;
ștergerea unui cont este posibilă prin: (i) selectarea opțiunii corespunzătoare din panoul Cont (ii) trimiterea unei declarații de reziliere la adresa de e-mail: contact@taranii-dobrogeni.ro sau (iii) trimiterea unei declarații de reziliere în scris la adresa fizică a Furnizorului;
odată cu eliminarea Contului de către Utilizator, acordurile rămase între Taranii Dobrogeni și Utilizator cu privire la serviciile furnizate ca parte a site-ului Web încetează să mai producă efecte;
rezilierea Acordului va produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că plățile efectuate de Utilizator nu vor fi rambursabile. Furnizorul nu va fi obligat să restituie echivalentul sumelor neutilizate ca parte a serviciilor plătite;
după ștergerea Contului sau încetarea acordului, Utilizatorul pierde accesul la informațiile furnizate sau generate în cursul utilizării Paginii Taranii Dobrogeni.
6.6. Acordul poate fi reziliat de către Utilizatorul profesionist, în conformitate cu regulile prevăzute la punctul 6.5. de mai sus, în absența acceptării modificărilor prezentului document (i.e. Termeni și Condiții Generale), despre care acesta va fi informat în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 18 de mai jos. În acest caz, pentru a înceta Acordul, Utilizatorul profesionist va notifica Taranii Dobrogeni imediat, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care Utilizatorului profesionist i-au fost transmise modificările. Încetarea Acordului, în modul menționat mai sus, produce efecte după 15 zile de momentul recepționării de către Utilizator a informațiilor despre modificări, cu excepția cazului în care Utilizatorul profesionist renunță la această notificare, prezintă o declarație în acest scop sau desfășoară activități exprese pe Website, de natură să confirme acceptarea unor astfel de condiții modificate (exemplu: publicarea unui nou Anunț).

6.7. În afara informațiilor legate de propriul Anunț, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informații de pe Website în vederea republicării totale sau parțiale, sub orice formă, fără a avea acordul prealabil scris al Furnizorului în acest sens.

6.8. Utilizatorilor le este interzisă crearea de conturi multiple pe Website în scopul evitării, printre altele, a limitelor de Anunțuri ce pot fi publicate gratuit în anumite categorii. Taranii Dobrogeni își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea eventualelor conturi multiple, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori. Un Utilizator, persoană juridică, poate avea mai multe conturi, doar în cazul în care poate dovedi că acestea sunt create pentru a deservi filiale sau puncte de lucru diferite ale Utilizatorului.

6.9. În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, Taranii Dobrogeni va avea dreptul neîngrădit de ștergere a acestora. În același timp, Taranii Dobrogeni va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum ștergerea Anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

6.10. Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunțuri privind același Produs (atunci când Produsul privește un anumit serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni și Condiții) pentru o singură zonă geografică (e.g. oraș sau județ) în scopul creșterii vizibilității Produsului. Taranii Dobrogeni își rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunțurilor multiple privind același Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon și adresele IP introduse de Utilizatori.

6.11. Pe de altă parte, având în vedere specificul activității, unui Utilizator îi este permisă publicarea unui Anunț distinct privind același Produs pentru zone geografice diferite (e.g. același Anunț pentru un singur Produs privind un serviciu care poate fi prestat în cinci orașe diferite).

6.12. În cazul în care sunt identificate Anunțuri multiple privind același Produs și aparținând aceluiași Utilizator, Taranii Dobrogeni va avea dreptul neîngrădit de ștergere a Anunțurilor identice cu Anunțul inițial. În același timp, Taranii Dobrogeni va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare față de Utilizatorii care fac uz de astfel de practici, precum restricționarea accesului la serviciile Website-ului.

    7. Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor

7.1. Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile legale aplicabile în România sau prevederile Termenilor și Condițiilor (de exemplu, au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, induc în eroare Utilizatorii etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.

7.2. Cu excepția celor prevăzute în Articolul 6 de mai sus, nu este permisă publicarea mai multor Anunțuri pentru același Produs.

7.3. Nu este permisă ștergerea și republicarea Anunțurilor cu același conținut.

7.4. Un Anunț este valabil pentru un singur Produs. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care fac referire la mai multe Produse.

7.5. Nu pot fi publicate Anunțuri false, interpretabile sau care conțin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor.

7.6. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care contin prețuri considerate neserioase de către Furnizor (de exemplu, dar fără a se limita la, prețuri de 1 leu sau prețuri mult inferioare pieței/statisticilor aflate la dispoziția Furnizorului).

7.7. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conțin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri care pot afecta imaginea Furnizorului, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului), cu excepția Produselor noi și sigilate. Nu sunt admise spre publicare Anunțurile care conțin poze care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Utilizatorii au obligația de a se asigura că Anunțurile publicate de către aceștia respectă în totalitate drepturile de proprietate intelectuala ale terților.

7.8. Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru:

– droguri, respectiv plantele și substanțele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conțin asemenea plante și substanțe, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 143/2000, precum și precursorii acestora și orice alte plante, substanțe și amestecuri cu efecte similare;
– materiale cu caracter obscen, respectiv obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală;
– alcool și băuturi alcoolice;
– țigări și produse din tutun;
– servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare;
– bunuri care provin din săvârșirea oricărei infracțiuni, inclusiv, dar fără a se limita la bunurile obținute prin furt, tâlhărie, înșelăciune;
– produse contrafăcute, falsificate sau replici ale unor produse originale, precum și orice produse sau servicii care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unui terț, inclusiv muzică, filme, software sau alte opere care încalca drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
– bunuri de natură să inducă în eroare Utilizatorii cu privire la calitățile esențiale ale acestora sau cu privire la însăși existența bunului respectiv;
– bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană, inclusiv, dar fără a se limita la biocide, pesticide extrem de periculoase, substanțe și preparate chimice periculoase;
-servicii matrimoniale, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare;
-oferte sau cereri de locuri de muncă în legătură cu sau care implică masaj erotic, participarea în filme pentru adulți, servicii care presupun sau sugerează activități sexuale, activități de videochat, servicii de escortă sau alte servicii asemănătoare;
-anunțuri privind cererea de bunuri sau servicii, cu excepția celor ce se încadrează în categoria Locuri de muncă;
-explozibili și articole pirotehnice (artificii, petarde), cu excepția articolelor pirotehnice de divertisment din categoria F1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1102/2014 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice;
-arme și muniții interzise, arme și muniții letale supuse autorizării, precum și arme și muniții neletale, inclusiv arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice), cu excepția armelor care se încadrează în categoria E – Alte categorii de arme și dispozitive neletale potrivit Legii nr. 295/2004, comercializate în condițiile legii;
-servicii de împrumut, amanet, creditare, cămătărie sau alte activități similare;
-produse farmaceutice și medicamente, cu excepția suplimentelor alimentare și vitaminelor, comercializate în condițiile legii;
-organe umane;
-bunuri care nu se află pe teritoriul României;
-specii de faună și floră protejate de lege, animale pe cale de dispariție;
-anunțuri prin care se oferă, spre montă (împerechere)/reproducere, animale de companie;

7.9. Anunțurile de comercializare a animalelor de companie trebuie să respecte OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Legea 60/2004 pentru Ratificarea Convenției Europene pentru protecția animalelor de companie, OUG 55/2002 pentru regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi, precum și orice restricții impuse de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau de autoritățile locale.

7.10. Nu sunt permise Anunțurile de comercializare a câinilor și pisicilor, cu excepția câinilor și pisicilor care provin de la adăposturi de animale, asociații de profil, precum și câinilor și pisicilor care provin de la crescători autorizați, cu certificare pedigree și carnet de sănătate. În cazul anunțurilor de vânzare a câinilor și/sau pisicilor, Utilizatorul se obligă să menționeze în descrierea Anunțului codul de pedigree aferent certificatului pe care îl deține pentru animalul de companie. Furnizorul își rezervă dreptul de a-i solicita Utilizatorului documente de origine și clarificări suplimentare cu privire la Anunțul postat, precum carnetul de sănătate al câinelui/pisicii oferit spre vânzare.

7.11. Anunțurile de comercializare a biletelor la evenimente (spectacole în aer liber, concerte, evenimente sportive, etc) pot fi retrase de pe Website, la cererea organizatorului (de ex. Untold și Neversea).

7.12. Nu pot fi publicate Anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente.

7.13. Nu este permisă manipularea cuvintelor cheie din conținutul Anunțului (introducerea în titlul sau descrierea Anunțului de cuvinte cheie care nu au legătură cu Produsul/serviciul oferit).

7.14. Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.

7.15. Nu se admit Anunțuri care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.

7.16. Nu sunt permise mesajele electronice nesolicitate (denumite general spam). Orice Anunț care încurajează aceste mesaje sau oferă un loc de muncă care presupune trimiterea lor va fi dezactivat.

7.17. Anunțurile, fie ele active pe site sau blocate la moderare, sunt verificate de către Furnizor, iar Anunțurile care nu respectă Termenii și Condițiile Website-ului vor fi șterse de pe Website, în cel mai scurt timp posibil, iar în anumite cazuri pot fi luate măsuri de blocare a contului din care s-au publicat.

7.18. Taranii Dobrogeni poate verifica conformitatea Anunțurilor cu Termenii și Condițiile Website-ului, selectiv, în funcție de propriile sale criterii de prioritizare, cum ar fi, printre altele, zona geografică pentru care au fost publicate Anunțurile.

7.19. Ca urmare a constatării nerespectării oricăror dintre prevederile prezentului document de către oricare dintre Anunțurile publicate pe Website (inclusiv cele plătite pentru a fi promovate sau plătite deoarece depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii), Operatorii Furnizorului vor avea dreptul, în functie de situația concretă, de la caz la caz:

– fie să modifice parțial Anunțul, în măsura în care acest lucru este posibil, astfel încât să se evite ștergerea Anunțului respectiv de pe Website și să se îndrepte erorile sau inadvertențele constatate;
– fie să se întrerupă continuitatea publicării Anunțului, prin refuzarea lui. Refuzarea Anunțului înseamnă dezactivarea postării acestuia de pe Website.

7.20. În cazul refuzării Anunţului şi ștergerii acestuia de pe Platforma Taranii Dobrogeni, Furnizorul va notifica Utilizatorii profesioniști, cel târziu în momentul în care blocarea devine efectivă, sub forma unui e-mail, despre motivele refuzului, indicând conținutul blocat, motivele deciziei de blocare (inclusiv conținutul rapoartelor de abuz după anonimizarea acestora, dacă legea impune astfel), cu indicarea dispozițiilor legale sau contractuale încălcate.

7.21. Dispozițiile de la punctul 7.20. nu se aplică dacă notificarea unei autorități publice competente, dispoziții legale obligatorii sau necesitatea de a asigura protecție Utilizatorilor, au ca rezultat obligația de a nu dezvălui informațiile menționate în acest punct.

7.22. Utilizatorul profesionist are oportunitatea de a contesta decizia privind blocarea conținutului trimis sau publicat de acesta folosind funcționalitatea Paginii Taranii Dobrogeni, prin transmiterea unei obiecții Furnizorului, oferind informații cu privire la conținutul blocat. Dispozițiile care reglementează procedura reclamațiilor se aplică în consecință.

7.23. Dacă opoziția menționată la punctul 7.22. este întemeiată sau dacă circumstanțele care atestau nelegalitatea sau neconformitatea conținutului blocat în raport cu dispozițiile prezentului Regulament au încetat să mai existe:

1. Conținutul blocat este restabilit, prin punerea la dispoziție de către Furnizor Utilizatorului profesionist, sub forma unei copii lucrative, a Anunțului sau a unui mesaj disponibil în Cont. Utilizatorul va putea decide asupra publicării sau transmiterii Anunțului prin intermediul Website-ului;
2. dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.

7.24. Dacă opoziția este considerată nefondată sau obiecția nu este formulată de Utilizator în termen de 7 zile de la obținerea informațiilor specificate la punctul 7.20.:

1.a) Conținutul blocat este irevocabil îndepărtat;
2.b) dacă Anunțul blocat a fost acoperit de unul dintre Serviciile Plătite, taxa percepută pentru publicarea Anunțului și prestarea Serviciilor Plătite asociate cu Anunțul va fi returnată în contul Utilizatorului profesionist, într-un cuantum proportional cu perioada în care Serviciul nu a fost prestat, sub forma unor credite dedicate reutilizării Serviciilor, într-un termen de 90 de zile de la ștergerea Anunțului.
7.25. În cazul în care este refuzat la moderare un Anunț gratuit, dintr-o categorie unde există Limite de Anunțuri Gratuite stabilite de Furnizor, Anunțul respectiv este considerat ca fiind folosit, în contorizarea numărului de Anunțuri Gratuite disponibile spre publicare, timp de 30 de zile de la data publicării. Așadar, cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator publică un Anunț Gratuit într-o categorie unde limita de Anunțuri Gratuite este 2, iar acesta este respins la moderare, Utilizatorul va putea publica gratuit un singur Anunț în aceeași categorie, în următoarele 30 de zile.

7.26. În situația în care un Anunț plătit pentru a fi promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este dezactivat de către Furnizor, în urma verificării, deoarece încalcă Termenii și Condițiile, Utilizatorul va primi în contul său de pe Website creditul menționat la art. 7.24. litera b). Acest credit va putea fi folosit doar pentru promovarea unuia sau mai multor Anunțuri sau pentru publicarea unor Anunțuri peste limita gratuită acceptată pe Website, care respectă Termenii și Condițiile și nu poate fi returnat sub formă de bani. În cazul încălcărilor grave și repetate ale prevederilor prezentului document și legilor în vigoare, Furnizorul își rezervă dreptul de a nu restitui sumele respective.

7.27. În cazul achiziționării de pachete de Anunțuri, respingerea la moderare a unui Anunț din pachet duce la scăderea numărului de Anunțuri disponibile din pachet. Mai exact, Anunțul nefolosit nu este re-adăugat la numărul de Anunțuri disponibile, iar sumele achitate de Utilizatori cu ocazia achiziționării pachetului de Anunțuri nu se returnează.

7.28. În cazul în care refuzarea la moderare a unui Anunț gratis face ca numărul total de Anunțuri rămase active să fie sub limita stabilită, nu se rambursează prețul niciunui Anunț deja plătit. Cu titlu de exemplu, dacă un Utilizator înregistrează două Anunțuri gratuite și un al treilea taxabil, acestea sunt moderate simultan, iar unul dintre Anunțurile gratuite este refuzat, în acest caz, deși limita Anunțurilor gratuite active pe Website nu este depășită, prețul celui de-al treilea Anunț nu se rambursează, deoarece momentul determinării statusului unui Anunț drept Anunț plătit sau Anunț Gratuit este momentul înregistrării efective (care este anterior moderării).

7.29. În cazul în care Utilizatorul publică în mod repetat Anunțul fără a remedia problemele semnalate, Furnizorul își rezervă dreptul de a bloca accesul Utilizatorului la Website în vederea postării de noi Anunțuri sau administrării Anunțurilor existente.

7.30. În situația modificării Termenilor și Condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunțuri care au fost încheiate între Furnizor și Utilizatori sub egida Termenilor și Condițiilor anteriori.

7.31. Numărul maxim de Anunțuri care pot fi publicate gratuit în contul unui Utilizator al Website-ului este 3.

7.32. În cazul în care un Anunț promovat sau plătit deoarece depășește numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website este raportat ca fiind expirat, iar dacă din verificările echipei de moderare reiese faptul că obiectul/serviciul din Anunț nu mai este valabil, acesta va fi dezactivat, iar suma platită de Utilizator pentru acest Anunț nu se va restitui în contul taranii-dobrogeni.ro

7.33. Furnizorul poate valida conturile Utilizatorilor Paginii Taranii Dobrogeni folosind verificarea prin SMS, scopul fiind acela de a se asigura că fiecare cont este asociat unui Utilizator real și unic. Verificarea prin SMS presupune ca Utilizatorii să își valideze contul pe Pagina Taranii Dobrogeni, prin intermediul unui cod trimis prin SMS, de către Furnizor, pe un număr de telefon valid aflat în posesia Utilizatorului.

7.34. Nu este percepută nicio taxă Utilizatorului pentru validarea contului său, întregul serviciu fiind oferit gratuit de Furnizor.

7.35. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu validarea contului, acesta din urma va continua să fie activ pe Website, însă va avea funcționalitate limitată. Funcționalitatea limitată a unui cont presupune faptul că Utilizatorul nu mai poate publica Anunțuri noi, reactualiza, promova, prelungi sau reactiva alte Anunțuri până când contul nu este verificat prin SMS.

7.36. Într-un cont cu funcționalitate limitată, Utilizatorul va putea doar să raspundă la apelurile telefonice, să primească mesaje și să își dezactiveze sau șteargă permanent Anunțurile. Utilizatorul nu va putea să răspundă la mesaje, nu va putea să editeze, în niciun fel, Anunțurile deja postate și nici nu va putea să posteze Anunțuri noi.

7.37. În situația în care un Utilizator își validează prin SMS mai multe conturi, folosind același număr de telefon, toate conturile astfel verificate vor avea funcționalitate limitată, iar Utilizatorului i se va solicita alegerea unuia dintre ele. Contul ales de Utilizator va reveni la funcționalitate totală, iar restul conturilor vor rămâne limitate.

7.38. Un Utilizator poate solicita maxim 5 SMS-uri cu coduri de verificare, în decurs de 24 de ore.

7.39. Validarea contului se face o singură dată pentru fiecare cont, până când acesta este verificat cu succes prin SMS de către Utilizator.

7.40. Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu numărul de telefon folosit la verificarea prin SMS. Dacă Utilizatorul dorește schimbarea numărului de telefon asociat contului Taranii Dobrogeni, acesta va trebui să contacteze echipa de Suport Clienți, trimițând un email la adresa contact@taranii-dobrogeni.ro

7.41. Dacă nu există activitate în contul Utilizatorului timp de 24 de luni, Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge respectivul cont, inclusiv toate datele personale stocate în cont, ceea ce înseamnă că Utilizatorul nu îl mai poate accesa și utiliza. Cu toate acestea, Furnizorul nu va șterge contul în cazul în care acesta conține tranzacții deschise sau Utilizatorul are dreptul la o rambursare a creditului de la Furnizor. Înainte de a șterge contul, Furnizorul va contacta Utilizatorul pentru a confirma că nu mai dorește să continue utilizarea contului.

    8. Promovarea Anunturilor

8.1. Orice Anunț publicat pe Website direct de către Utilizator poate fi promovat în conformitate cu regulile prezentului articol.

8.2. Există trei tipuri de promovare pentru care Utilizatorul poate opta:

– Promovarea în lista de Anunțuri – Acest tip de serviciu este disponibil pentru următoarele perioade de timp: 7, 14 și 30 de zile. Promovarea în lista de Anunțuri este disponibilă atât în site-ul de desktop, cât și pe mobil.
– Promovarea pe prima pagină a Website-ului – Acest tip de serviciu este disponibil pentru o perioadă de 7 zile. Promovarea pe prima pagină este disponibilă doar pe site-ul de desktop Taranii-Dobrogeni.ro.
– Reactualizarea platită a Anunțului- Acest tip de serviciu este disponibil în două forme:
– Reactualizarea fulger- este inclusă o singură reactualizare, livrată în momentul în care este înregistrată plata; și
– Reactualizarea automată– este inclusă reactualizarea automată zilnică, timp de 7 zile.

Reactualizarea plătită a Anunțului este disponibilă atât în site-ul de desktop, cât și pe mobil.

Pachetele de promovări Start, Standard și Pro, ce conțin unul sau mai multe dintre serviciile de mai sus, într-o singură opțiune.

8.2.1. Promovarea în lista de Anunțuri constă în:

– evidențierea sa în listă, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri;
– includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate. Datorită faptului că numărul de Anunțuri, promovate la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 3 poziții), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează anunțurile aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări).

8.2.2. Promovarea pe prima pagină a Website-ului constă în:

– includerea Anunțului în galeria de Anunțuri promovate pe prima pagină, doar de pe site-ul desktop Taranii-Dobrogeni.ro. Datorită faptului că numărul de Anunțuri promovate pe prima pagină, la un moment dat, poate depăși numărul de poziții disponibile (și anume 25 de poziții), alocarea se va face pe baza unui algoritm care afișează Anunțurile, aleatoriu, la fiecare încărcare a paginii, astfel încât fiecare Anunț promovat să beneficieze de același avantaj (număr de afișări);
– evidențierea sa în listă, cu fundal de altă culoare față de celelalte Anunțuri;

8.2.3. Reactualizarea plătită a Anunțului constă în:

-posibilitatea de a reseta data de publicare a Anunțului oricând, urcându-l în listele de căutare și generând o vizibilitate mai mare.

8.3. Promovarea, atât în lista de Anunțuri, cât și pe prima pagină, este valabilă pentru un singur Anunț.

8.4. Zilele rămase nu se reportează și nu pot fi utilizate pentru promovarea unui Produs diferit.

8.5. Utilizatorii pot achiziționa concomitent cele două tipuri de promovare (în lista de Anunțuri și pe prima pagină), pentru același Anunț.

8.6. Prețurile pentru aceste servicii diferă de la o subcategorie la alta și sunt afișate pe site înainte de momentul achiziției lor.

    9. Publicarea Anunțurilor peste limita Anunțurilor gratuite permise

9.1. Lista completă de categorii și limite de Anunțuri gratuite existente pe site se poate consulta. Această listă nu se aplică Utilizatorilor care, începând cu data de 1 Iulie 2017, au postat orice Anunț, declarându-l individual pe Website ca fiind oferit de “Persoană Juridică” și/sau care au cumpărat de la Taranii Dobrogeni orice pachet de Anunțuri plătite, pentru ambele ipoteze în categoriile prevăzute la linkul de Pentru aceștia, în categoriile expres prevăzute, limita Anunțurilor gratuite este 0 (zero). Pentru publicarea oricărui Anunț suplimentar, peste limita gratuită, ce se dorește a fi înregistrat și afișat în aceste categorii, va fi necesară achiziționarea unui Anunț plătit sau a unui pachet de Anunțuri.

9.2. Pachetele de Anunțuri achiziționate au o durată de valabilitate de 1 lună (30 de zile calendaristice) de la data cumpărării lor.

9.3. Utilizatorul nu va mai putea folosi sau recupera Anunțurile rămase neutilizate în Pachetele de Anunțuri achiziționate, odată ce acestea au expirat.

9.4. Utilizatorul va primi o notificare în momentul în care va dori să publice un Anunț peste limita gratuită și, după alegerea uneia dintre opțiunile descrise mai sus și efectuarea plății, va avea posibilitatea înregistrării și afișării Anunțului. Promovarea acestor Anunțuri va funcționa similar și în conformitate cu articolul 8 “Promovarea Anunțurilor”.

9.5. Eventualele Limite de Anunțuri gratuite acceptate pe Website intră în vigoare după expirarea tuturor Anunturilor deja active pe Website, afișate conform condițiilor aplicabile la data afișării lor.

9.6. Ca regulă, un Utilizator care a atins Limita de Anunțuri gratuite a unei categorii nu va putea adăuga Anunțuri noi gratuite în aceleași categorii în următoarele 30 de zile de la publicare, chiar dacă Anunțurile publicate inițial sunt dezactivate sau respinse de un moderator. La trecerea a 30 de zile de la data publicării unui Anunț Gratuit într-o categorie cu Limite de Anunțuri Gratuite, Utilizatorul va putea publica un nou Anunț Gratuit.

    10. Publicarea automată a Anunțurilor pe Pagina Taranii Dobrogeni

10.1. Utilizatorul are opțiunea de a publica, în mod automat, pe Pagina Taranii Dobrogeni, Anunțurile publicate pe Pagina Autovit, cu respectarea termenilor și condițiilor de utilizare a Paginii Taranii Dobrogeni, inclusiv, dar fără a se limita la numărul maxim de Anunțuri active permise simultan pentru același Utilizator.

10.2. Dacă Utilizatorul și-a creat un cont atât pe Pagina Autovit, cât și pe Pagina Taranii Dobrogeni, folosind aceeași adresă de e-mail, cele două conturi se vor sincroniza. În acest caz, Utilizatorul va avea obligația de a respecta atât Termenii și Condițiile de utilizare a Paginii Autovit, cât și termenii și condițiile de utilizare a Paginii Taranii Dobrogeni.

10.3. Dacă Utilizatorul nu deține un cont pe Pagina Taranii Dobrogeni, acest cont va fi creat, în mod automat, pe baza adresei de e-mail pe care Utilizatorul a folosit-o pentru a își crea contul pe Pagina Autovit.

10.4. Anunțurile publicate în mod automat de pe Pagina Autovit pe Pagina Taranii Dobrogeni nu pot fi modificate sau șterse pe Pagina Taranii Dobrogeni în mod independent, ci doar prin modificarea sau ștergerea Anunțurilor publicate pe Pagina Autovit. Orice modificare sau ștergere a Anunțurilor publicate pe Pagina Autovit va fi actualizată, în mod corespunzător, pe Pagina Taranii Dobrogeni.

10.5. Anunțurile publicate pe Pagina Autovit, care sunt exportate automat pe Pagina Taranii Dobrogeni, păstrează durata de valabilitate a Paginii Autovit.

10.6. Anunțurile publicate pe Pagina Autovit, care sunt exportate automat pe Pagina Taranii Dobrogeni, pot depăși numărul de Anunțuri Gratuite specifice categoriilor cu Limite de Anunțuri Gratuite definite, fără a genera costuri suplimentare pentru Utilizator.

    11.Modalități de plată

11.1. Prețurile pentru Servicii sunt afișate pe Website înainte de momentul achiziției lor.

11.2. În cazul în care plata a fost efectuată, Anunțul va fi promovat sau afișat, în cazul anunțurilor plătite care depășesc numărul de Anunțuri gratuite permise în anumite categorii de pe Website, în maxim 1 (o) oră de la primirea de către Furnizor a dovezii privind efectuarea plății.

11.3. Plata se poate face prin următoarele modalităţi:

trimiterea unui SMS cu suprataxă,
prin card online,
sau
prin folosirea creditului din cont.

11.4. Prețurile sunt aceleași indiferent dacă au fost anexate sau nu fotografii la Anunț.

11.5. Datele necesare efectuării plății prin SMS vor fi furnizate Utilizatorului după completarea și salvarea formularului de creare a unui Anunț. SMS-urile care vor conține alte date decât cele specificate expres de către Furnizor în vederea efectuării plății nu vor duce la promovarea sau afișarea Anunțului (în cazul celor ce depășesc limita de Anunțuri gratuite), deoarece nu pot fi prelucrate de către Furnizor, astfel încât se va considera în mod automat că Utilizatorul nu a achitat prețul publicării Anunțului, conform Termenilor și Condițiilor. Utilizatorul nu va putea solicita Furnizorului rambursarea oricăror sume achitate prin SMS, în cazul în care plata publicării Anunțului nu a putut fi confirmată Furnizorului datorită unei culpe din partea Utilizatorului în introducerea elementelor de identificare a plății și transmiterea SMS-ului de plată conform instrucțiunilor Furnizorului.

11.6. Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul și toate informațiile relevante pentru comandă sunt date de PayU S.A., furnizorul de servicii de plată prin card online, în pagina web către care va fi redirecționat Utilizatorul.

11.7. Card-urile de debit/credit acceptate sunt: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard.

11.8. Plata prin cont nu este disponibilă în cazul în care soldul creditului este 0.

11.9. Plata pentru serviciul de Promovare a Anunțului pe Website și pentru serviciul de Afișare Anunțuri peste Limita Gratuită se realizează astfel:

Dacă metoda de plată selectată este online, prin card bancar: în RON, la cursul BNR afișat în pagina de plată a procesatorului de plăți PayU S.A;
Dacă metoda de plată este prin SMS, prin cartela PrePay: plata se reține din creditul în EUR disponibil în contul cartele;
Dacă metoda de plată este prin SMS, prin abonament telefonic: plata va fi afișată în RON pe următoarea factură de plată catre operatorul de telefonie mobilă (Orange, Vodafone, Telekom), la cursul de schimb specificat de acesta.